logo

Favourite and custom quotes

1Když příjde štěstí, na které nejsme připraveni, padáme.Nikola Nejedlý2017
2Nejsem hlupák, ani idiot... Dokud se na mě netlačí a nespěchá.Nikola Nejedlý2017
3Občas je krásné si chvíli přivstat a na pár minut si zpomalit svět.Nikola Nejedlý2017
4Perfer et obdura, dolor hic tibi proderit olim.Ovid0
5The best things in life are on the other side of your maximum fear.Will Smith0
6Co tě nezabije, to tě jednoduše zešílí!Joker (The Dark Knight)0
7Život. Začíná to "Hezky se uč" a později pokračuje "Hezky uč".Nikola Nejedlý2017
8Člověk je v něčem opravdu dobrý až ve chvíli, kdy je poznán cizími s uznáním za to, co dělá.Nikola Nejedlý2017
9I malý a chudý člověk může být někomu velkým hrdinou.Nikola Nejedlý2016
10Díváš se do nebe a pláčeš pro hvězdu. Víš, že ji nikdy nedostaneš. Pak jednoho dne se podíváš dolů, a tady je. Září ti v dlani.R. Nash0
11To je, detektive, ta správná otázka.Alfred Lanning (I, Robot)0
12Má logika je bezchybná.VIKI (I, Robot)0
13Too many people spend money they have not earned, to buy things they do not want, to impress people they do not like.Will Smith0
14One cries because one is sad. For example I cry because others are stupid, and that makes me sad.Sheldon Cooper (TBBT)0
15Moudrý muž poznal, že svět není než iluzí, proto se nechová, jako by byl svět skutečný a tudíž uniká všemu utrpení.Buddha0
16Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sami sobě, pochopíte celý vesmír.Buddha0
17Všichni jsme výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli.Buddha0
18Pomocí energie, bdělosti, sebekontroly a sebeovládání si moudrý člověk vytvoří ostrov, který ani povodeň nedokáže smést.Buddha0
19Nejvíce lásku obvykle potřebujeme ve chvíli, kdy nás nikdo ani mít rád nemůže.Robert Fulghum0
20Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.Kurt Cobain0
21Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chléb tomu, kdo umírá žízní.[ Španělské přísloví ]0
22Cynismus je umění vidět věci takové, jaké jsou, a ne takové, jaké by být měly.Oscar Wilde0
23Málo lidí ví, jak mnoho musí člověk vědět, aby poznal, jak málo ví.František Vymazal (Zrnka)1896
24Čím má kdo méně rozumu, tím to méně pozoruje.František Vymazal (Zrnka)1896
25Kdo se nepokládá za příliš mnoho, je více než myslí.František Vymazal (Zrnka)1896
26Býti hrdým na sebe není neslušné, ale směšné je honositi se jinými.František Vymazal (Zrnka)1896
27Za všechno můžou ponožky!Nikola Nejedlý2017
28Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.Buddha0
29A person with a new idea is a crank until the idea succeeds.Mark Twain0
30Do not cry because it is over, smile because it happened.Dr. Seuss0
31You know you are in love when you cannot fall asleep, because reality is finally better than your dreams.Dr. Seuss0
32If you tell the truth, you do not have to remember anything.Mark Twain0
33The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool.William Shakespeare (As You Like It)0
34I like nonsense, it wakes up the brain cells. Fantasy is a necessary ingredient in living.Dr. Seuss0
35Learning never exhausts the mind.Leonardo da Vinci 0
36It is far better to be alone, than to be in bad company. George Washington0
37If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.Nikola Tesla0
38Be alone, that is the secret of invention; be alone, that is when ideas are born.Nikola Tesla0
39One must be sane to think clearly, but one can think deeply and be quite insane.Nikola Tesla0
40The opinion of the world does not affect me. I have placed as the real values in my life what follows when I am dead.Nikola Tesla0
41Simplicity is the ultimate sophistication.Leonardo da Vinci0
42Every action needs to be prompted by a motive.Leonardo da Vinci0
43The noblest pleasure is the joy of understanding. Leonardo da Vinci0
44Wisdom is the daughter of experience.Leonardo da Vinci0
45Where there is shouting, there is no true knowledge.Leonardo da Vinci0
46Beyond a doubt truth bears the same relation to falsehood as light to darkness.Leonardo da Vinci0
47Člověk je vždy ten, kdo ubližuje člověku. Objekt je pouze prostředek.Nikola Nejedlý2015
48Pokud se hněváme na stroj, na objekt, musíme si uvědomit, že ho stvořil člověk, to on je vinen.Nikola Nejedlý2016
49Chyba spočívá v rozhodnutí. Přesně proto stroje nemohou dělat chyby. Chybovat je totiž lidské.Nikola Nejedlý2015
50Ice cream.Honobu Yonezawa (Hyōka)2001
51Tak na co čekáš, ty jsi přece rychlejší!Morpheus (Matrix)1999
52What a terrible thing it is to wound someone you really care for - and to do it so unconsciously.Haruki Murakami0
53I am glad i waited.Matteite Yokatta0
54It’s only painful at that moment.via kuronyangoro [Japanese origins]0
55Not knowing is Buddha.[Japanese origins]0
56Unless an idiot dies, he will not be cured.[Japanese origins]0
57In the end, the only one to blame is you.Nikola Nejedlý 2017
58Yet still, I remain silent for obvious reasons. One of which being the act of interfering. Thus my lips are sealed.Nikola Nejedlý2017
59Kdo se urazí, že jiný přes spoustu práce nedokáže momentálně najít čas, ten za ten čas ani nikdy nestál.Nikola Nejedlý2017
60Every battle is won before it is fought.Sun Tzu0
61Appear WEAK when you are strong and STRONG when you are weak.Sun Tzu0
62A heart is a heavy burden.The Howls Moving Castle (Hayao Miyazaki)2004
63Ale já, jsa nuzák, mám jen své sny, rozprostřel jsem své sny pod tvoje nohy, našlapuj lehce neboť kráčíš po mých snech.William Butler Yeats (Equilibrium)2002
64Choice is an illusion, created between those with power, and those without.Merovingian (Matrix)0
65Cause and effect.Merovingian (Matrix)0
66I nepatrné ťuknutí, kterého si nikdo nevšímá, může odstartovat konec světa. A proto je třeba vnímat hlavně detaily.Nikola Nejedlý2017
67To be yourself in a world that is constantly trying to make you something is the greatest accomplishment.Ralph Waldo Emerson0
68Vysoká cena. Rád ji zaplatím.(Equilibrium)2002
69Takže jaký je mezi námi dvěma rozdíl? Když já něco nevím, zeptám se.Nikola Nejedlý2018
70Nikdo s IQ vyšším jak krabička od sirek si život neužívá, protože ví. Kdyby nevěděl, blaženě by koexistoval se zbytkem světa.Nikola Nejedlý2018
71Because he is the hero Gotham deserves, but not the one it needs right now.Gordon (The Dark Knight)0
72Dej muži rybu a nakrmíš ho na den. Nauč muže rybařit a nakrmíš ho na celý život.[ Čínské přísloví ]0
73Neuznáš-li svou chybu, děláš další chybu.[ Čínské přísloví ]0
74Jak můžeš být s někým, když neumíš být sám ... ?Nikola Nejedlý2018
75The best techniques are passed on by the survivors.Gaiden Shinji (Skyrim)0
76To know the powers of your enemies is good. But it is much better when you also know the powers of your friends.Nikola Nejedlý2018
77No rush ever moved a mountain. Rush only causes avalanches to fall upon the rushing. Nikola Nejedlý2018
78Instinkty nejsou nic než soubor zkušeností, informací na něž je podvědomě aplikována statistika a pravděpodobnost.Nikola Nejedlý2018
79If you have to wait just to wait more again, then it was never worth the time.Nikola Nejedlý2018
80You wanna do something the most at the moment that you find yourself unable to. Nikola Nejedlý2018
81Být člověkem, to není fakt, to je možnost.Benjamin Franklin0
82Že jsi špinavý nutně neznamená, že jsi tvrdě pracoval, nýbrž naopak to pobouzí k myšlence, že se nemyješ.Nikola Nejedlý2018
83Does saving everyone mean destroying ourselves ... ? Nikola Nejedlý2018
84Ošklivci a hlupáci to mají na tomto světa nejlepší.... Nevědí sice nic o vítězstvích, ale nepoznají ani porážky.Oscar Wilde0
85Každý portrét, který namaloval cit, je portrétem umělce, a ne modelu. Model je jen náhodný podnět. Malíř neodhaluje nitro toho, kdo stál modelem. Spíš své vlastní nitro odhaluje malíř na pomalovaném plátně. A já nechci ten obraz vystavit, protože se bojím, že jsem v něm prozradil tajemství vlastní duše.Oscar Wilde (Obraz Doriana Graye)0
86Když jsme šťastni, jsme vždycky dobří, ale když jsme dobří, nejsme vždycky šťastni.Oscar Wilde0
87Jakmile někdo udělá opravdu velkou pitomost, myslel to vždycky dobře.Oscar Wilde0
88Lépe by pro něho bylo, kdyby mu byl každý jeho hřích vynesl jistou a okamžitou odplatu. V trestu je očista. Nikoli „odpusť nám naše viny“, ale „stíhej nás za všechno zlé“, tak má znít modlitba člověka k nejvýš spravedlivému Bohu.Oscar Wilde (Obraz Doriana Graye)0
89Na rozdíl od žen, psi milují jen jediného pána.Oscar Wilde0
90Opravdoví přátelé vás bodnou jedině zepředu.Oscar Wilde0
91Protože ovlivnit někoho znamená dát mu svou vlastní duši. Ten člověk pak nemyslí svými vrozenými myšlenkami a nehoří svými vrozenými vášněmi. Jeho ctnosti, to už nejsou jeho pravé ctnosti. Jeho hříchy - je-li vůbec něco takového hřích - jsou vypůjčené. Ten člověk se stává ozvěnou hudby někoho jiného, hercem role, jež nebyla napsána pro něho. Účelem života je rozvoj vlastní osobnosti. Každý z nás má dokonale uplatnit svou vlastní povahu, proto jsme na světě. Ale člověk má dneska sám ze sebe strach. Zapomněl na nejvyšší ze všech povinností, na povinnost k sobě samému.Oscar Wilde (Obraz Doriana Graye)0
92Známost, která začíná správnou lichotkou, se jistě vyvine v přátelství - začala totiž správným způsobem.Oscar Wilde0
93Ani logika nevychová k rozumu, tak jako výuka etiky nikoho nepřiměje k morálnímu chování.Oscar Wilde0
94Be yourself; everyone else is already taken.Oscar Wilde0
95Cožpak oni nechápou, že lidi nelze vylepšovat zákony?Oscar Wilde0
96Zvířata jsou totiž někdy víc lidi, než lidi sami.Nikola Nejedlý2018
97I believe that at the end of the century the use of words and general educated opinion will have altered so much that one will be able to speak of machines thinking without expecting to be contradicted.Alan Turing0
98Those who can imagine anything, can create the impossible.Alan Turing0
99It is possible to invent a single machine which can be used to compute any computable sequence.Alan Turing1936
100Programming is a skill best acquired by practice and example rather than from books.Alan Turing0
101Kde jsou jednoduší lidé, tam je jednoduchý svět.Nikola Nejedlý2017
102Svět je plný otázek. Takových bude vždy víc, než odpovědí. Protože o odpovědi se musí bojovat, zatímco položit otázku je zadarmo.Nikola Nejedlý2018
103Denying the truth doesn't change the truth. Truth will be the same. It doesn't care about what you think or not. Nikola Nejedlý2018
104If you're not willing to fight, you won't ever be able to win. Even pacifists can fight back. You don't have to shoot. But disarming your opponent is also an option. Standing back and doing nothing solves nothing. You're just getting shot to pieces.Nikola Nejedlý2018
105I do not know how to human. Please, do not expect me to know how to human just because I am a human. That might actually be a little racist.Nikola Nejedlý2018
106Jestli jsi čekala jiný věci, než který jsem říkal... Měla bys vědět, že neříkám věci, co vím, že už dávno víš...Nikola Nejedlý2018
107Maybe this time, it will be cleansing, not toxic. I’ll have my umbrella anyway.Nikola Nejedlý2018
108Kdo ignoruje tvá slova, na toho jimi více neplýtvej. Nestojí za slova, ani za tvůj čas.Nikola Nejedlý2018